Trà thái xanh

Hoá đơn 200k được miễn phí giao hàng

  • Thành phần
  • Thạch trái cây
  • Bột trà thái xanh
  • Kem sữa béo
  • Đá viên

 

Chấp nhận thanh toán: