Trà sữa trân châu đen

Hoá đơn 200k được miễn phí giao hàng

  • Trà sữa trân châu đen
  • Hạt trân châu đen
  • Hồng trà
  • Kem sữa béo

Chấp nhận thanh toán: