Trà đào

Hoá đơn 200k được miễn phí giao hàng

  • Thành phần
  • Trà đào hoà tan Cozy
  • Trà đào túi lọc
  • Siro đào
  • 2 lát đào ngâm
  • Đá viên

Chấp nhận thanh toán: