Sốt gia vị hoàn chỉnh bò kho Barona 80g

10.000 

còn 18 trong kho