P/S 123 than hoạt tính & tre 180g (trưng bày*)

30.000 

còn 8 hàng