Khoáng chanh đảnh thạch

120.000 

còn 10 trong kho