Cây lau nhà rời mâm nhựa

50.000 

còn 5 trong kho